CHINESE YUAN BANKNOTES

 

  New 100 Yuan Note

    Old 100 Yuan Note

    New 50 Yuan Note

        Old 50 Yuan Note

  

New 20 Yuan Note

   New 10 Yuan Note

    Old 10 Yuan Note

   New 5 Yuan Note

      Old 5 Yuan Note

  Old 2 Yuan Note

    New 1 Yuan Note

Old 1 Yuan Note

 

CHINESE JIAO BANKNOTES

CHINESE COINS

  

(TOP TO BOTTOM)

1 Yuan Coin

5 Jiao Coin

1 Jiao Coin

(TOP TO BOTTOM)

5 Fen Coin

2 Fen Coin

1 Fen Coin