CHINESE YUAN BANKNOTES

 

 

                                                                       

                                                                                  New 100 Yuan Note

                                                                                Old 100 Yuan Note

                                                                                New 50 Yuan Note

                                                                                  Old 50 Yuan Note

                                                                                

                                                                                     New 20 Yuan Note

                                                                                       New 10 Yuan Note

                                                                        Old 10 Yuan Note

                                                                                   New 5 Yuan Note

                                                                      Old 5 Yuan Note

                                                                      Old 2 Yuan Note

                                                                                        New 1 Yuan Note

                                                                 Old 1 Yuan Note

 

CHINESE JIAO BANKNOTES

CHINESE COINS

  

(TOP TO BOTTOM)

1 Yuan Coin

5 Jiao Coin

1 Jiao Coin

(TOP TO BOTTOM)

5 Fen Coin

2 Fen Coin

1 Fen Coin